Tartalom

2000. december
Faludy György A nagy kékség (vers)
Bálint Tibor Egy jólöltözött férfi (elbeszélés)
Határ Győző Végakkord; Szipirtyó; Erdélyi tél; Tudatom (versek)
Podmaniczky Szilárd A végzet alkonya (irodalmi forgatókönyv)
Szabó T. Anna Szem; Ezer a nyár (versek)
Jász Attila Godot-ja várja; A költészet olyan; Mit mondhatnék (versek)
Ryszard Kapuscinski Ében (XI. rész – fordította Szenyán Erzsébet)
P. Nagy István Bohuska; Kézirat (versek)
Sulyok Vince Minthogyha; Aranylépcső; Nyárutó; Mindenre ráesteledik (versek)
Győri László Dinnyetolvajok; Falu; Hajnalodik; Világ (versek)
*** Legenda Szilágyi Domokosról (Összeállította: Albert Zsuzsa)
Pintér Lajos Virágvasárnap (vers)

Vekerdi László

Minos trónusán ülni (Schéner Mihály: Magyar Játékfundamentum)

Lovász Andrea

Gyermek – irodalom (diskurzusváltozatok)
Alföldy Jenő Etűdök újrakezdés előtt ( Jász Attila: Az ellenállás formái)
Ferdinandy György Az elveszett nemzedék (Kálmán Barsy: Apám arcvonása)
Sánta Gábor „E kedv komor korunkra már csak emlék” (Varró Dániel: Bögre azúr)
Szekér Endre Marosvásárhelyi elégiák (Tóth István: Besztiárium)