Tartalom

2001. február
Kányádi Sándor Megsárgult irkalapok (versciklus)
Körmendi Lajos Kipcsakisztán
Tóth Erzsébet La notte (vers)
Bogdán László bolondünnep; a fogoly vadászaton (versek)
Hizsnyai Zoltán Bárka és ladik (vers)
A 90 esztendős Püski Sándor köszöntése

A nemzet – ha megmarad – csak otthon marad meg" (Püski Sándorral beszélget Nobel Iván és Erdélyi Erzsébet)

Pomogáts Béla

A könyves ember
Ködöböcz Gábor „… egyetlen batyunk botunk fegyverünk az anyanyelv" (Értéktanúsítás és sorsvállalás Kányádi Sándor portréverseiben)

Karafiáth Orsolya

Évszak ébren; A pozitív Kristóf-kép kialakulása (versek)
Petőcz András magas, éneklő hangon; távoli, idegen lények; Távoli hely (versek)
Balázs Attila Mangós csendélet (Hússal, fával)
Lisztes János Énekelgettem a vízen (Egy halászasszony balladája)

Beke György

Kisebbik Torontál

Cseke Péter

Egy megírásra váró szintézis (Erdélyi magyar szellemi élet a két háború között)

Orosz László

Újszerű kép Petőfiről (Margócsy István: Petőfi Sándor)

Kőhegyi Mihály

Vázlatok Szeged sajtótörténetéhez (Lengyel András: Közkatonái a tollnak)

Hász Erzsébet

Üzenet (Török Endre: Ki a szabad?)