Tartalom

2001. április
100 éve született Németh László
Németh László „Mint a királynőjét vesztett raj” (Naplótöredék 1965. február 21-től)
Németh Ágnes Utószó egy naplótöredékhez
Sándor Iván A helyzet tisztázására való törekvés nyomában (Németh László Proust-esszéje)
Dr. Lakatos István „Írói pályámra komolyan készülök” (Németh László négy korai munkafüzetéről, 1931-1942)
Füzi László – Kőhegyi Mihály Ez a mostani nemlét (Németh László levelei Kosztolányi Dezsőhöz és Sárközi Györgynéhez)

Orosz László

Igény az új európaiság iránt (Németh Lászlóról, 1946-ban)

Dénes Iván Zoltán

Bibó, a legcsendesebb (Németh László hatása Bibó Istvánra)
Bori Imre Vacsora a Szilágyi Erzsébet fasorban

Füzi László

Az elhallgatás (Németh László utolsó évtizede)
András Sándor „Az igaz ember” (Szabó Zoltán Németh Lászlóról)
Borbándi Gyula „Túl friss seb a nemzeten” (Németh László és az Új Látóhatár)
Rákos Péter Nem tabu –, legenda („Milyennek látom” vagy inkább „mit mond ma”?)
Felhívás