Tartalom

2001. május

Tandori Dezső

Mindennapi módját (vers)

Ryszard Kapuscinski

Lapidárium IV. (1. rész — fordította Szenyán Erzsébet)

Csajka Gábor Cyprian

Hard-Kier 1999-2000. (48-55) (versciklus)

Buda Ferenc

Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)

Pusztai Varga Ildikó

Őszi képek; Téli Finnország; Ha (versek)

Grecsó Krisztián

Esőcsíkok; Káin bélyeg; Valamelyik zsák; A rettegés (versek)

Pünkösti Árpád

Rákosi mentében (Az 1956-os lemondás legendái és a valóság)

Sárándi József

A költő átváltása; Áldozatbemutatás; Tömlőnek lenni; Mindent a maga idejében (versek)

Bombitz Attila

Akiről tudunk, akit sohase láttunk (Esterházy Péter: Harmonia Caelestis)

Fehér Zoltán

„Tenger közepén pacsirtafészek” (Archaikus magyar elemek Bátya kétnyelvű folklórjában)

Iványosi-Szabó Tibor

A szellemi élet csírái a középkori Kecskeméten

Fried István

„Mi a mezőről vagyunk...” (Orosz László tanulmányai Berzsenyi Dánielről és Katona Józsefről)

Alföldy Jenő

Klasszikusok hiteles arcvonásai (Orosz László: A niklai remete és a kecskeméti fiskális)

Banner Zoltán

Kiszoríthatja-e a természetes anyagot a műanyagvilág? (Bánszky Pál: Megújhodó faragóhagyomány)