Tartalom

2002. március
Bogdán László Zöld szemed, a Poprád; Az öreg Vörösmarty; Szinbád a taligán (versek)
Gion Nándor Aranyat talált (regény – VII. rész)
Faludy György Szent Anna-tó (vers)
Lázáry René Sándor (Kisasszony havában...); (Gyerünk a cserébe...); (Hallom nyugodt hely...); (A jéghegy életünk...); (1935. november 30-án...) (versek)
Tandori Dezső Senkictöbbéc; Semmitöbbenc (versek)
Harkai Vass Éva Részleges amnézia; A folyónál (versek)
Az üdvözítő formátlanság
Szentkuthy Miklós Amazonok rümai vadászaton
Fekete J. József Az efemerség aktív utálata avagy a hipochondria epikus metaforái
Tóth Dezső Kedvenc Pessoa-utánérzéseim
Tompa Mária A porszemtől az Androméda ködökig

Bálint Péter

A jelentős és a jelentéktelen (közelítések Szentkuthy történelemszemléletéhez)

Nagy András

Az ezredelő katedrálisa

Sáfrány Attila

Egy könyv kapcsán
Nagy Farkas Dudás Erika Talán holnap (adósságom naplója)

Kalász István

Index
Jász Attila A frivolitás angyalának (egy újabb napja a földön)
Beke György A költő és a krónikás (Derzsi Sándor és Péter Jenő küldetése)
Solt Kornél Amikor a Vénusz este fölkel nyugaton (Hibázó klasszikusok)
Alföldy Jenő (M)irigység (Adalékok egy Vörösmarty-drámahős névetimológiájához)