Tartalom

2002. április
Zalán Tibor Rekonstrukciós kísérletek a Papírváros hőseinek megteremtéséhez (vers)
Bálint Tibor Szobafogság; Malomárok; Paroles, Paroles, Paroles (elbeszélések)
Ferenczes István Csíksomlyói Naphimnusz (vers)
Zelei Miklós Baltakrémleves (színpadi játék)
Gion Nándor Aranyat talált (regény – VIII. rész)
* * * „Egy jövő-forma primitív előfutárai vagyunk” (Sokszólamú beszélgetés Zalán Tiborral egy virtuális irodalmi szalonban)
* * * „Lányaim” (Beszélgetés Németh Magdával, Judittal, Ágnessel és Csillával édesapjukról, Németh Lászlóról) (Készítette: Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván)
Fried István Márai Sándor Krúdy-naplója
Vasy Géza Egy legendák övezte életrajz első fejezetei (Kormos Istvánról)

Pomogáts Béla

„Mikor a rózsák nyílni kezdtek” (1956 az irodalom emlékezetében)

Kántor Lajos

Kína-földrész (útijegyzet)
Pintér Lajos Föld, víz, ég
Orosz László „Nem sokaság, hanem lélek” (Csetri Lajos, 1928-2001)