Tartalom

2002. június
A regény kora?
Bán Zoltán András Bolond Istók avagy Az Élhetetlen (maszkregény)
Benyovszky Krisztián Kártya és térkép (Regényes közép-európai történetek)
Bényei Tamás Az óceániai regény (Az Ezerkilencszáznyolcvannégy mint a regény elmélete)
Bombitz Attila Azután (Széljegyzetek a kilencvenes évek magyar regényirodalmához)
Faragó Kornélia Közelség és különállás
Fekete J. József Kisebbségben a regényben
Fenyves Miklós Egy nap (Márton László: Árnyas főutca)
Fried István Regényiség, regényesség, regényesély
Gion Nándor Aranyat talált (regény - X. rész)

Grendel Lajos

A regényírásról, 2002-ben

Határ Győző

Új regényvilágot! (keszegjáró válasz a Forrás körkérdésére)
Háy János Csak el
Hazai Attila Legényregényremény
Hites Sándor A történelem és a metafikció az angolszász regényirodalom közelmúltjában
Jász Attila Miért nem írok regényt
Kukorelly Endre Regeeny.doc
Láng Zsolt A valódi regény
M. Nagy Miklós Erotománok és erasztománok (Gondolatok a regényről)
Németh Zoltán 1989
Olasz Sándor Új regénykorszak?
Pál Ferenc Mégis, hogyan olvassuk Saramago-t? (Kísérlet a saramago-i regényforma meghatározására)
Sándor Iván Semmi sem tilos („csakis a hamisság és a csalás”)
Selyem Zsuzsa A regényről
Valastyán Tamás A ritmus retorikája (- mint a narratív kibontakozás rendje Günter Grass A bádogdob és Darvasi László A könnymutatványosok legendája című regényeiben)
Végel László Peremregény, fattyúregény