Tartalom

2002. szeptember
Ferenczes István Minerálnájá pesznyá; Sans mot dire; Apostrophe (versek)
Buda Ferenc Isten szalmaszálán (vers)
Sütő András Naplójegyzetek
Szekér Endre Író, az Idő markában (Sütő András hetvenötödik születésnapjára)
Faludy György Erosz, 1 (vers)
Kovács András Ferenc Árdeli táncok gyermekeknek (versciklus)
Gion Nándor Aranyat talált (regény - XI. XII.   rész)
Karafiáth Orsolya Egy hét a Boldog-kabátban
Tandori Dezső Kijáradék
Hartay Csaba Jégzajlás nyáron; Látkép híddal; Fény és vér (versek)

Somos Béla

„A cseppben a tenger reménye“ (Beke György barangolásai Az Értől a Kölesérig)

Nagy Miklós

„Ahol a pénz nem Isten“ (A századutó, századelő Jókaija)
Orosz László Emlékezés Nagy Miklósra
Vathy Zsuzsa Ecset és henger  (Hencze Tamás festményeiről)
Pethő Bertalan Az Iszonytól az „Iszony“-esszéig
Eged Alice A Sinistra körzet kísértete
László Ferenc „Habent sua fata epistolae“  (Bartók-levelek a történelem sodrában)