Tartalom

2003. április
Buda Ferenc Árapály (vers)
Gion Nándor Zongora a fehér kastélyból (regény)
Kántor Lajos Krisztus meggörbült térdei mögé...
(Magyarok, szerbek - Budapesttől Belgrádig)
90 éve született Jékely Zoltán
Ágh István Hajnali zarándoklat (vers)
Nagy Gáspár Álomi Jékely-órák
Ferdinandy György Odaát (elbeszélés)
Báthori Csaba Utcarészlet; Erózió; Kettős (versek)
Podmaniczky Szilárd Sansz-script líra (vers)
Szabó Palócz Attila tintahalak szárnyán; a tintahalak még nem jöttek vissza (versek)
Határ Győző Örökbecs (elbeszélés)
Sáfrány Attila Az ember
Keszthelyi Rezső Lepedőn; Javított szöveg; Esőtükör; Szöveg, amikor változik (versek)
Lőrinczy Huba Hordalékok és diáriumok eszmecseréje
(Megfelelések Déry Tibor A napok hordaléka című könyve és Márai Sándor naplói között)
Pethő Bertalan Iszony: egy magyar paradigma
Széles Klára „Kusza“, „zavaros“, - vagy „ígéretes“ ifjú költőnemzedék?
(Az erdélyi első Forrás-nemzedék és a Korunk)
Kolozsi Orsolya Minden lehetséges (Podmaniczky Szilárd: Két kézzel búcsúzik a leopárd)
Orosz László Egy monográfia előmunkálatai (Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete - 1790-1867)
Körber Tivadar „Fontolva haladó munkamódszer...“ (Breuer János: Kodály és kora)
Felhívás