Tartalom

2003. június
Jász Attila Semmiről valamit (vers)
Tandori Dezső Weöres Sándor 90 éve
Szepesi Attila Szentivánéj (vers)
Ócsai Éva „száll a világ lepkeszárnyon“ (Weöres, a lélekvezető)

Vörös István

A megtalált napernyő (vers)
Háy János Sanyika
Alföldy Jenő Hamis és valódi (Két szonett Weöres Sándortól)
Ittzés Mihály Egy „antimuzikális“ költő, avagy Weöres Sándor a zeneszerzők szövegírója
(Előszó-féle egy készülőben lévő jegyzékhez)
Gömöri György Weöres-recepció Angliában és Amerikában
Buda Ferenc Vadludak (vers)
Lászlóffy Aladár Belváros; Evidenciák; Kálvin tér; Szilágyi és Hajmási (versek)
Podmaniczky Szilárd Feltétlen emberek (novellaciklus)
Veress Miklós Előtt; Építészeti emlékiratok; Javított példány (versek)
Bratka László Egy jó osztálykirándulás; Állhatatlansággal (novellák)
Faludy György Két szonett
Fried István Faludy György viharos évszázada
Fogarassy Miklós Új tűz (esszék)
Ryszard Kapusciński Lapidárium V. (II. rész, fordította: Szenyán Erzsébet)
Kárpáti János A „harmadik” mester: Szőllősy András
Lovász Andrea Hogyan csábítsuk el a gyerekolvasót? (Darvasi László: Trapiti)
A. Gergely András Ájulattól hökkenésig (Alkalmi könyvismertetések)
Fekete J. József Dulce et utile (Radics Viktória: Danilo Kis. Pályarajz és breviárium)