Tartalom

2003. szeptember
Fenyvesi Ottó Halott vajdaságiakat olvasva (versek)
Sigmond István Csókavész (elbeszélés)
Halasi Zoltán Egy ujjvonással; Válasz Kafkának; A satnya (versek)
Ferdinandy György Kivándorlók
Ryszard Kapusciński Lapidárium V. (V. rész – fordította: Szenyán Erzsébet)
Nagy Hajnalka Halálnemek – énváltozatok (Ingeborg Bachmann: Malina)
Szabó Gábor Daisy. Ágnes. Ki szavatol.
Bombitz Attila Harmadik könyv – pastisch – (Esterházy Péter: Javított kiadás)
Banner Zoltán Az új erdélyi szobrászi idóma megteremtője (Emlékezés a száz éve született Szervátiusz Jenőre)
Fehér Zoltán Históriások, fűzfapoéták meg mindenféle írogató emberek
Dobozi Eszter Vasárnapi írók, dekonstruktív epigonok
Orosz László Petőfi 1 - 4. (Egy kritikai kiadás harminc éve)
Szekér Endre Por és hamu (Szathmári István: Alakzatok Márai Sándor Halotti beszéd című versében)