Tartalom

2003. november
Tolnai Ottó Mitikus kovácsok; Semmis harsona (versciklusok)
Csiki László A mesélő rendőr (regényrészlet)
Bogdán László Az erdélyi mocsár; Sugás I; Sugás II; Sejtelem; A vodka hiánya (versek)
Lázáry René Sándor Párisi Catullusok (közreadja: Kovács András Ferenc)
Tandori Dezső A tűz testcsonk
Géczi János Címtelen; Az éjjeli lepke (versek)
Végel László Gyökerek az idegenségben (Peremvidék-kisebbség-irodalom)
Kabdebó Tamás 36 (Hitetlen Tamás); 48 (Türelemjáték) (versek)
Lőrinczy Huba Az inkvizítor és az eretnek (Márai Sándor: erősítő)
Kovács Gábor Az „inspiráló hatás" (Németh László történelemfelfogása, elitelmélete, Európa-képe, politikai koncepciója és Bibó István ezekhez való viszonya)
Virág Zoltán Az azúr enciklopédiája (Tolnai Ottó írásművészetéről)
Nagy Gáspár Mint tükörben felejtett szavak... (Orosz István: Útvesztők című bibliofil verseskönyvéről)
Kolozsi Orsolya Három nemzedék (Végel László: Parainézis)
Orosz László Katona Piroska (1913–2003)