Tartalom

2003. december
Tverdota György A József Attila-kutatás dilemmái
Lengyel András A József Attila-életrajz kutatásának néhány kérdése
Szigeti Lajos Sándor Öntudatos kamaszvágyak (József Attila két ifjúkori versének kontextusa)
Valachi Anna „Elejtem képzelt fegyverem” (Móricz Zsigmond és József Attila)
Nagy Lajos József Attiláról (Bevezeti Lengyel András)
Szőke György „Egy töredék alakulása”
Beney Zsuzsa József Attila inverz anyaképei  (Anya - Szürkület)
Tverdota György Holt vidék
N. Horváth Béla Wilhelm Reich- és József Attila- párhuzamok
Demény Péter A végtelen partján (József Attila Nagyon fáj és Szilágyi Domokos Tétován című versének összehasonlító elemzése)
Lengyel András Kiss Ferenc József Attila-gyűjteményéből
Jászberényi Lehel A folyamat rajza (Tverdota György: József Attila)
Lászlóffy Aladár Ha valakit bánat mardos; Ladach;
A fontos pont; Az élet csendes
ars poetikája; Halotti Beszéd
(versek)
Buda Ferenc Rendkeresés (napló)
Veress Miklós Csodák múltán (vers)
Fekete J. József A könyv és a könyv nélküli irodalom
(Az írás szentségéről a szubkulturális deviancia kulturális jelenséggé minősüléséig)