Tartalom

2004. június
Fekete J. József Karámban
Hózsa Éva Irodalmunk elnyelő és összecsúszó zajtalansága
b papp endre reductio ad impossibile; deus ex machina (versek)
Sáfrány Attila A posztmodern kísérlet kudarca
Mészáros Zoltán Képek
Bogdán József Lenni szárnytalan; Délelőtt, délután, este (versek)
Bence Erika A hagyományteremtés alternatívái (Az Új Symposion első nemzedéke és Domonkos István költészete)
Vasagyi Mária Cifra ház bőségszaruval
Tóth Béla Mert kutyaéletünk van; 1987; HOLnap (versek)
Danyi Zoltán Mindenhol ugyanaz; Az érthetetlenről szól; Mint az áramütés
Nagy Farkas Dudás Erika Fruzsina
Gobby Fehér Gyula A pogányok öröksége; Kicsoda lakozik sátorodban; Féltve látom egeidet; A haszontalan venyige
Silling István „Engedje az Isten” (A mindennapok vallásossága a bácskai Kupuszinán)
Csáky S. Piroska Alkotás és könyvkiadás
Mirnics Károly Ámítás és hiszékenységünk (Gyorsjelentés a délvidéki magyar népességi helyzetről)
Toldi Éva Hol lakik a fájdalom?
Kovács András Ferenc Kavafisz-átiratok (versciklus)
Ryszard Kapuściński Egy riporter önarcképe (IV. rész, fordította Szenyán Erzsébet)
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)