Tartalom

2005. január
Kovács András Ferenc Reggeli ráncok; Nyomolvasás; Apróhirdetés; Visszavonások; Trittico Poundiano (Három ritmusgyakorlat Ezra Pound emlékére) (versek)
Kudelász Nóbel Márton, az atka
Pintér Lajos haiku; prodígium (versek)
Körmendi Lajos A korhely bojtár; A szabadságharc tüzértisztje
Veress Miklós Böjti éjszaka; Szoborpark; Egy kis némazene (versek)
Jász Attila Részletek egy minthakönyvből (versciklus)
Hartay Csaba Kellemetlen helyzet; Küldetés; Végső aszály (versek)
Tandori Dezső A jelenléti ívsötét; Diptichon I.; Diptichon II. (versek)
Kolozsi Orsolya „tisztáznom kellene, csak úgy, magamnak...” (Beckett és Tandori)
Csanády János Csodás emberek, Istenem!; Zokszó nélkül...; Antarktisz?; Mégis Nap ég fölöttem; Lesz ebből nyolcvan is (versek)
Balogh Tamás Egy életmű és töredékei (A Karinthy-filológia múltja és lehetséges jövője)
*** Legenda Nadányi Zoltánról (Összegyűjtötte: Albert Zsuzsa)
Szabó Gábor Kis magyar pornográfia (nyelvében él...)
Fekete J. József „Titkos életrajzok és belső bizonytalanságok” (Jász Attila: Az ellenállás formái, A szökés gyakorlása /Kézikönyv kezdőknek és haladóknak/))
Balázs Géza Színt vallanak a színek (Hartay Csaba: Időviszony)
Ménesi Gábor A tisztaság művészete (Feljegyzések Görömbei András Nagy Gáspár-monográfiájának margójára)
Bereznai Zsuzsanna Népi és polgári játékkultúra (Kriston Vízi József: Játékosok, vígságtévők a Duna–Tisza közén)
Pécsi Györgyi Ilia Tanár Úr
László Ferenc Quo vadis Eszterháza?