Tartalom

2005. február
Maurits Ferenc Szürkület, szürkületben (Csendéletek az ötvenes évekből) (vers)
Győri László A három Császár
Szabó T. Anna Filoméla; Dal a szülőkről (versek)
Podmaniczky Szilárd Hacsek és Sajó (és a művészet)
Kiss Benedek Húsvét Szentgyörgy-hegyen; Krisztusok,  lehorgadt fejjel; Tündér Baka; Szavalóversenyek Akasztón, Mikuláskor (versek)
Tandori Dezső Az én Gergely-naptáram
Mai magyarok – mai magyarokról
Fried István A pompeji strázsán (Faludy György: visszhang és poézis)
Márkus Béla Remekművek világa (Pillantás Szilágyi István pályájára)
Bombitz Attila Történet, pontosan (Újabb flugblattok Darvasi Lászlóról az Egy könyvmutatványos legendája sorozatból)
Lackfi János Helyben utazva, sokszorozódva (Motívumkeresés az első Nyugat-nemzedék lírájában)
Bende József „Valami idegen” (Magyar–francia írói kétnyelvűség és nyelvváltás 1945 után)
Korcsog Balázs A Mester és „martaléka” (Balassa Péter és az új magyar próza)
***
Baráthi Ottó A szegénység (Mai valóságunk szomorú szelete)
***
Fehér Zoltán Mivé levél cángó-magyar? (Halász Péter: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához)
Janó Ákos „Nagy Szeder István... kinél jobban senki se szereti városát” (Zelei Miklós: A halasi norma)
Bakonyi István Keserűség és fájdalom (Szikra János: Ablakomban kutya ugat)
Kríza Ildikó A pityke és a kökény (Dékány Ráfael válogatott népmeséi az 1800-as évek második feléből)