Tartalom

2005. április
100 éve született József Attila
Lengyel András A Nincsen apám se anyám kötet ősváltozatának töredéke
Tverdota György A tiszta költészet két változata József Attila lírájában
Beney Zsuzsa Mintha a létből ballagna haza
Valachi Anna Szóra bírt, hallgatag mélységek (József Attila és a pszichoanalízis)
N. Horváth Béla Kinek írta József Attila a Szabad-ötleteket?
Szőke György „akire csak a párt vigyáz...”  (A költő és a két pártvezér)
Lengyel András A doktorandusz József Attila
Kőszegfalvi Ferenc Dedikált József Attila-kötetek a Takács Ferenc-emlékkönyvtárban
Korcsog Balázs József Attila és az új magyar líra (Modern és posztmodern költői ars poeticák)
  
Tandori Dezső Az én Gergely-naptáram
Ferdinandy György Gyagya
Tóth Erzsébet Vajon arányos-e most hozzá minden, ami van?
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)
Kántor Lajos Az elfogulatlanság esztétikája (Tolnai Ottó Magyar Irodalmi Díjáról)
Czakó Gábor A táj lelke a kép

    2005. március 15-én Mádl Ferenc köztársasági elnök Kossuth-díjjal töntette ki – mások mellett – Buda Ferenc költőt, folyóiratunk főmunkatársát és Sándor Iván írót, lapunk régi szerzőjét.
    Barátaink, munkatársaink kitüntetéséhez szeretettel gratulálunk.

A Szerkesztőség