Tartalom

2005. május
Faludy György Megvakulok? (vers)
Krzysztof Varga Bildungsroman (Pálfalvi Lajos fordítása)
Pálfalvi Lajos Egy lengyel író magyar regénye
Marsall László Egy kitalált természeti nép töredékes jegyzései (vers)
Buda Ferenc Anagrammák
Bálint Péter Egy kretén vallomásai
Tandori Dezső A Rossz Reménység Foka (vers)
Varga Imre Madách; Tájkép-vázlat; Tél; Elközelítő; Túlzás; Találkozás; Aki vagy; Esti madár; Neve nélkül (versek)
Kalász István Az ég alatt
Keszthelyi Rezső Három fejezet (vers)
Nagy Gábor Bosszús, közönyös dal; Könyörgés áldomásért; A pajta (versek)
Lövétei Lázár László Pizsamában; (Cetlik az ágy körül) (versek)
Balogh Tamás Manusz Kristóf
Szuromi Pál A kétkeziek fohásza (Tóth Menyhért: Parasztok)
Nicolae Balotă Dsida Jenő (1907–1938) (Vallasek Júlia fordítása)
Bence Erika Egy „későszecessziós” vajdasági magyar térregény (Szenteleky Kornél: Isola Bella)
Heltai Nándor Tóth László levelei Gulyás Pálhoz
Farkas László „Egyszál magam”  (Raffai Sarolta arcvonásai leveleiben)
Kerényi Ferenc Az írói szótárak hasznos voltáról (Beke József Zrínyi-szótára kapcsán)
Jenei Gyula Az újrateremtett múlt (Körmendi Lajos: A táltos kincse)
Zelei Miklós Kényszerzubbony után zubbonykényszer (Tódor János: Aluljárók népe)
Bán Tünde A kolozsvári Napkelet (Folyóirat-irodalom a Trianon utáni Erdélyben)