Tartalom

2005. szeptember
Kovács András Ferenc Rimbaud Etiópiában (vers)
Csiki László Kutya a háznál (regényrészlet)
Tandori Dezső A (téma)körökön kívül (és belül);
Egy vers kiegészítése; Szabad önkallasztó vers;
Kallasztott pótdal; Egy kallódó írás;
Kallasztott záróvers, itt
Villányi László (bolondnak nézhetett a tükör...); (ha csak akkor...);
(romantikus csónakázásra hívtam...); (szerelem, az
álom...); (tétován álldogáltam...)
(versek)
Pintér Lajos az angyal szárnyasuhogása (vers)
Zelei Miklós Aki a fegyverét nem dobta el
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal
(I. rész – fordította Szenyán Erzsébet)
Buda Ferenc Rendkeresés (Jegyzetlapjaimból)
Cseke Péter „Hálát kell adnom a kisebbségi sorsnak”
(Gáll Ernő kisebbségi létértelmezéseiről, két tételben)
Jász Attila Egy másik élet reménye
(Villányi László prózaverseinek erotikus töltete)
Fekete J. József Utazás a Lakatlan szigetre (Elmagányosodás, utazás, naplóírás, naplóírók, eszményi műfaj) 
Monostori Imre Sárközi Márta és a (második) Válasz