Tartalom

2005. november
100 éve született Cs. Szabó László
A mi korunk már egy átmeneti kulturtípus”
(Cs. Szabó László naplója, 1928
– közreadja: Balogh Tamás)
Lengyel András Csé, avagy Csillagtalan László (Cs. Szabó László nevének első tagjáról)
Salamon István „A mikrofon nem katedra...”
(Cs. Szabó László a Magyar Rádió Irodalmi Osztályának vezetője [1935–1944])
Pomogáts Béla A megfigyelő közelsége és távolsága
(Cs. Szabó László az emigráció előtt)
András Sándor Cs. Szabó László fikciós prózájáról
Monostori Imre Cs. Szabó László és a népi irodalom
Kántor Lajos Egy élettel mérhető barátság
(Cs. Szabó-olvasat – Illyés Gyulával)
Sas Péter  Cs. Szabó László, a földrajztanár
Czigány Lóránt SzerenCSÉnk volt, hogy volt Csénk...
(Egyveleg a naplómból [1971–1981])
Sárközi Mátyás A rádiós
Baranyai Katalin Kié (volt/lesz) Cs. Szabó László és életműve?
Gömöri György Emlékek Cs. Szabóról
Ferdinandy György Az Osztályfőnök Úr emlékezete
Borbándi Gyula Pótolhatatlan nyugati magyar intézmény
Arday Géza „Angol az útlevelem, de magyar a büszkeségem”
(Tisztelgés a 100 éve született Cs. Szabó László előtt)
*** Irodalmunk szerelmese
(Susan Hargreaves levelei)
Füzi László Az esszéíró (Cs. Szabó Lászlóról)
***
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal
(III. rész – fordította: Szenyán Erzsébet)