Tartalom

2005. december
Kovács András Ferenc Görög színházak romjai (vers)
Darvasi László Virágzabálók
Marsall László Híradó a Tébolydából (vers)
Podmaniczky Szilárd Írott lapok; Simogatások; Szépen sír; Tűnik el minden; Rajta kívül (versek)
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal
(IV. rész – fordította: Szenyán Erzsébet)
Urbanik Tímea Mitológia és néphagyomány (Mészöly Miklós Szárnyas lovak című novellájában)
Vári György Előszó (Balassa Péter Esterházyról)
Lövétei Lázár László A „Két szék között” egyik példányára (vers)
Fried István „…amennyi szó szerint is benne van…” (Lövétei Lázár László „pályafordulata”)
Orosz László A vallás Katona József műveiben
Ittzés Mihály Zrínyi szózata (Ötven éve mutatták be Kodály Zoltán kórusművét)
Rigó Róbert Társadalmi változások Kecskeméten a népszámlálási adatok alapján (1930–2001)
Széles Klára Milyen világban élünk? (Kopacz Mária festői látomása erről, cirkuszi körforgásként)
Kerényi Ferenc A szülőföld históriája (Katona József: Történelmi művei. Kritikai kiadás)
Hernádi Mária A Fa vonzásában (Az öt fenyő Nemes Nagy Ágnes életművének tükrében)
A. Gergely András Európa cigányai?