Tartalom

38. évfolyam 2006. 4. szám
Dobozi Eszter Triptichon (Csalóka; Zsibpiac; Audiencia); Egy ifjú költőnek; Téli kertben; Paradox (versek)
Czakó Gábor Rémmesék (A bal orca; Civil kurázsi; Csodaszer; Emelkedés; Jogkövetés; Két lépés; Karrier)
Zalán Tibor Dünnyögés, félhangokra (vers)
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal (VIII. rész – fordította:   Szenyán Erzsébet)
Kovács András Ferenc Kavafisz-átiratok (Polükratész, Szamosz türannosza; Szofista Antiokheiából; Hekatombaión havában; Makedón politikák; Vaksors)
Ferenczes István Esteban Zazpi de Vascos (1746 [?] – 1821 [?])
Levél Córdobába; Toledói dal; A zarándoklány; Búcsú Spanyolországtól; Törtlábú dal;  Egy alkirályra; A megszállókra; Copla egy forradalmárról; A honvágyról (versek)
Tandori Dezső A „Töredék” második része
Lőrinczy Huba A nimfa és a követné (Adalékok két Márai-regény önéletrajzi hátteréhez) 
Bálint Péter Európa a lelkekben pusztul el (Tűnődések Márai Kassai őrjáratáról és Napnyugati őrjáratáról)
Hartay Csaba Számtanpélda; Tananyag; Szellemtánc (versek)
Vasy Géza Az Egy: Látó, Fehér, Kettőztető, Másolhatatlan (Dobozi Eszter költészetéről)
Alföldy Jenő Egy s más Tandoriról
Szuromi Pál Fekete izzásban (Kajári Gyula)
Iványosi-Szabó Tibor Probatio calami (Tollpróbák a XVII. századból)
Kajári Gyula grafikái