Ajánlás

Buda Ferenc 2006-ban tölti be hetvenedik évét. Ez az évforduló indított bennünket arra, hogy több évtizedes alkotói munkássága előtt verseskötet megjelentetésével tisztelegjünk. Szeretnénk az olvasók figyelmét felhívni: az Alföld szívében, a Duna és a Tisza ölelte tájon él egy nagy művész - aki vívódásokkal, kételyekkel telve mégis a hitet és a reménységet fogalmazza meg.
    Évtizedek óta hallgatjuk, amint csendesen és nyomatékosan tanít, figyeljük, ahogy a verseit mondja, mosolyogva, el-elgondolkodva. Ifjú korunkban sokan az ő szerelmes versével szólítottuk meg kedvesünket, ha valami igazán szépet akartunk neki mondani. Gyakran idézzük: sorai, mondatai már-már szállóigévé váltak. Azonosult a huszadik századi magyar történelemmel és ennek a mi szűkebb hazánknak a történelmével. A sors nem dajkálta, nem kényeztette, inkább keményre kalapálta. Ezért érezzük, hogy bármiről ír - azt az egész élete hitelesíti. Tanít is minket - a minden időben érvényes hazaszeretetet, a magyar Alföld, a Kiskunság szeretetét, a „Szíkföld-haza” szeretetét is tőle, az ő példáján tanultuk. Otthon van ebben a tájban, Bács-Kiskun megyében, a „Tanya-hazában” és a „Homok-hazában”. Azokért is felemeli szavát, akik nem szólnak, csak hallgatnak: a mindenkori szegényekért, a kiszolgáltatottakért. Gazdag életművében mindannyian találhatunk olyan verset, amelyikről úgy érezzük, csak nekünk mond el valami nagyon fontosat.
    Kitüntették többek között Kossuth-díjjal, Balassi-karddal, és a Bács-Kiskun Megyéért Díjjal. Büszkék vagyunk arra, hogy alkotói munkássága több évtizeden át Bács-Kiskun megyében bontakozhatott ki, a Forrás folyóirat munkatársaként, költőként, és az irodalmi közélet meghatározó személyiségeként egyaránt hozzájárult szűkebb hazánk szellemi arculatának formálásához.
    A hetvenéves költő hetven versét tartalmazó kötetet ajánlom most az olvasóknak, közöttük a most érettségiző fiataloknak. Szeretném, ha ez a kötet otthonuk könyvespolcára kerülne, ha gyakran vennék kezükbe, a felfedezés örömével, vagy sokadszorra ízlelve a verseket, a gondolatokat, és belefeledkeznének Buda Ferenc költészetébe.


dr. Balogh László
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke