Tartalom

38. évfolyam 2006. 5. szám
Buda Ferenc Míg élsz; A számtartók kórusa (versek)
Jász Attila Az örökkévalóság 1 napja
Horváth Elemér vae victis; a gangesz partjain; az öreg kúnné; pogányosan; a hűség és a hála éneke; családi kör (versek)
Ferdinandy György Adalékok egy szociográfiához
Gömöri György Amaryllis; Szonáta; Lakásaink; Budapest, 1896 (versek)
Sándor Iván „Várni kell, hogy emlékezni tudjunk…” – Várkonyi Benedek beszélgetése –
Olasz Sándor A regényírói én „stabilizálódása” (A futár, A helyszín és a Ködlovas)
Villányi László halk töredékek (vers)
Orcsik Roland Pornó-Eurüdiké (vers)
Kollár Árpád átkelés; mintha p; beázik a konyhánk. az esős (versek)
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal (IX. rész – fordította:   Szenyán Erzsébet)
Varga Imre A szél fúvása; Párhuzamos életeimből; Karusszel (versek)
Borzák Tibor Szolgálni a nemzetet (Beszélgetés B. Mikli Ferenc festőművésszel) 
Bence Erika Prózaforma, aktualitás, kánon (Gion Nándor: Testvérem, Joáb) 
Faragó Kornélia „A perspektíva végén” (Baka István prózaírásáról)
Gyulai Levente Az interjú mint az (ön)kanonizáció lehetősége (A Lázáry René Sándor-művek szövegkontextusairól) 
Bálint Péter Szövegközti párbeszédek a „vajúdó Európában” (Fekete J. József: P.O.S.T – Szentkuthy Miklós és művei)
Fekete J. József „Mit ér az irodalom, ha magyar?” (Szerkesztette Bernáth Árpád és Bombitz Attila)
B. Mikli Ferenc festményei
Bahget Iskander fotója
Pályázati felhívás