Tartalom

38. évfolyam 2006. 6. szám
Utassy József Mikor az agyban téboly trónol (Holtpont; Te üss agyon!; Félek már; Halál úr!; Halálra váltan; Daltalanul; Szép elmúlás, gyönyörű enyészet;  Pokolból jövet; Hírhedt hangulat;  Mikor a téboly trónol; ***; Aki elandalítana)
Darvasi László Virágzabálók (regényrészlet)
Tandori Dezső Az „Évek” című regény + után (Woolf és T. D. +) Az új irályból + (vers)
Faludy György Karoton (regényrészlet – fordította: Orbán János Dénes)
Maurits Ferenc Szürkület, szürkületben (vers)
Lackfi János Különös egyensúlyok; Fénycérna; Ritmikus panaszok (versek)
Bogdán László Borka; Az ötszögletű szoba; A tükörlidérc I.; Találkozás /VI./; A vistai asszonyok;  Katonazenészek az erdőben (versek)
Onagy Zoltán Gasztro-szerelem
Ryszard Kapuściński Utazások Hérodotosszal (X. rész – fordította:   Szenyán Erzsébet)
Mózes Huba Könyörgés csodáért
Kakuszi B. Péter Az anarchista-expresszionista világszemlélettől az értékrendváltásig
Fried István Kultúraközvetítés, hungarológia, bohemisztika
Kántor Lajos Helyzetek és fényjelek  (Poszler György 75. születésnapjára)

Blazovich László

A levéltárak csendjében (Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun autonómia)
Maurits Ferenc grafikái