Tartalom

38. évfolyam 2006. 12. szám
Hatvani Dániel Bármikor (vers)
Balázs Attila Kinek Észak, kinek Dél. Vagy a világ kicsiben
*** Bakugrások (Balázs Attilával beszélget Ménesi Gábor)
Utassy József Őszvilág (versciklus)
Ferdinandy György Post mortem
Tornai József Kheirón megtudja hogy testvére beteg; A tizedik kanca; Amikor a halálról írsz; Kheirón tanít; A kentaurok is az anyanyelvükön; A szabadság kiűzetése (versek)
Darvasi László Virágzabálók (regényrészlet)
Buda Ferenc Négyszázkilencvenöt nyolc-nulla-nyolc – 1957: az én huszonegyedik évem (II. rész)
***
Harminc éve halt meg Szilágyi Domokos
Pécsi Györgyi Kísérlet a világ rendszerbe foglalására (Emeletek vagy a láz enciklopédiája)
Varga Imre A kígyószisz virágai
Nagy Gábor Aki egy paradoxonba halt bele (Avagy a poéta Szilágyi Domokos poétikai fordulata)
Demény Péter Ruhátlanul, mint a magány (Vázlat Szilágyi Domokos magyarságáról)
Z. Lajtos Nóra A „sárga sziromsapka” szomorúsága (Szilágyi Domokos privát magányának és a nemzet magányának összefonódása a Napraforgók című versében)
Borcsa János Szilágyi Domokos Kézdivásárhelyt
Bertha Zoltán Szilágyi Domokos-emlékkiadványok a szatmári szülőföldön
***
Pintér Lajos Az égtartó ember (Búcsú Sütő Andrástól)
Füzi László Búcsú Hatvani Dánieltől
Bahget Iskander fotója Sütő Andrásról Hatvani Dánielről