Tartalom

39. évfolyam 2007. 2. szám
Halasi Zoltán Ázáde (vers)
Márton László Ez csak egy hétköznapi látogatás
Petőcz András Idegenek
Jász Attila [márésmég] (vers)
Villányi László óta mindhiába; volna nekünk; vigyem magammal; tőlem ne (versek)
Hász Róbert Heinz fia Szentágost
*** Az áthelyeződések koreográfiája (Hász Róberttel beszélget Virág Zoltán)
Buda Ferenc Négyszázkilencvenöt nyolc-nulla-nyolc – 1957: az én huszonegyedik évem – (III. rész)
Ágh István Emlékező köszöntés
Balogh Tamás „Egy reggel a postás levelet hozott” (Kosztolányi ifjúkori helykeresésének önellentmondásai)
Szekér Endre Márai és Kassa
Fried István A Madách-kutatás hétköznapi ünnepei (Kerényi Ferenc Madách-köteteiről)
Labádi Gergely A magyar költő idegen messze földön (Márton László: Minerva búvóhelye)
Szigeti Kovács Viktor Ariadné fonala, avagy a fordítás elmélete (Márton László: Minerva búvóhelye)
Orcsik Roland Amikor a szimbólumoknak nyoma vész (Hász Róbert: A künde)
Alföldy Jenő Szárnyak és fékek (Jász Attila: Fékezés)
Kolozsi Orsolya „Cuore, amici”  (Kőrösi Zoltán: Milyen egy női mell?) 
Técsy Edit Mind a ketten (Hernádi Mária: Egy találkozás története) 
Kiss László Inkább (?) a nemlét (Balogh Tamás: Nemlétező dolgok)