Tartalom

39. évfolyam 2007. 6. szám
Kovács András Ferenc Frusztrált állatok lexikona (versciklus)
Podmaniczky Szilárd A Magritte-vázlatok
Dobozi Eszter Álom egy utazásról; Beszélgetés északkal, kelettel, nyugattal, déllel (versek)
Nagy Gábor Anagrammák (versciklus)
Grecsó Krisztián Doktor urak
Demény Péter A lélek hallgat; Messages (versek)
Karácsonyi Zsolt Test; Az ismeretlen varjú; A Rom (versek)
Bálint Péter „Szellemi tisztaságérzés” (Visszakeresés Gulyás Pál Garabonciás éj című versében)
Fekete J. József Egy gépiratban maradt Szentkuthy-kritika elé
Pécsi Györgyi Rekviem Bácskáért (Gion Nándor tetralógiájáról)
Mikola Gyöngyi Verekedés a Zöld utcában (Az agresszió reprezen- tációja Gion Nándor regényfolyamában)
Füzi László „A lét örök meséi” (Gion Nándor kései elbeszéléseiről)
Miskolczi Miklós Trianoni ikrek (Három pötty a déli országhatáron: Tompa, Kelebia, Csikéria)
Pomogáts Béla Nyitott műhely (– Az új Korunk a magyar folyóiratok között –)
Fehér Zoltán „Ott kincs van, mer tűz ütött ki” (Az arany mint az Alsó világ Napja kincsmondáinkban)
Ittzés Mihály Százötven esztendő és hatvannégy év krónikája – szóban, képben
(Bónis Ferenc könyvei a Budapesti Filharmóniai Társaságról és Bartók Béláról)
Monostori Imre „Az ember célja mégiscsak az üdvözülés” (Németh László: Napló)
Nagy Márta Színről színre látni (Baka István: Publicisztikák, beszélgetések)