Tartalom

39. évfolyam 2007. 10. szám
Kovács András Ferenc Februári napló; Vén rónin búcsúverse; Tavaszvadászat; Naplótöredék; Légyhullás; Asztali áldás (versek)
Grecsó Krisztián Doktor urak
Varga Imre Sorsalakító; Az önfelejtő fohásza; Ókori pornográf töredék (versek)
Győri László A Hamburg–New York-i hajójárat
Esteban Zazpi de Vascos Kecsua dalok (versciklus – Ferenczes István átköltései)
Harkai Vass Éva Levele érkezett; Feledésre és elmúlásra; Négysoros; Ami mulandó. A kép fonákja; Ami tartós. A kép színe (versek)
Orosz László Az én 1956-om
Nyilas Atilla A Túra; Katonavonat (versek)
Fried István

Jókaival az abszurd határán (Történetek egy ócska kastélyban)

Lengyel András

„…a vulkánló Európa hátán” (Németh Andor, a berlini tudósító)

Kántor Lajos Gellért Sándor-olvasat (2007)
Fekete J. József Bájosan együgyű kőszobrok (Helyi színek és túlszínezések négy Gion-regényben)

Pintér Lajos

A madarat rajzoló kéz (Bodri Ferenc Bánk bán-illusztrációi elé)

Kovács Krisztina

A tér alakzatai (Hunyady Sándor: Szűrve, habbal – Nagy Lajos: Budapest nagykávéház)

Pienták Attila

Három verseskönyv (Egy rock&roll születése)
Bodri Ferenc grafikái