Tartalom

39. évfolyam 2007. 11. szám
Kovács András Ferenc Négy koan; Japán hexameter; Színe és visszája; Les Conditions humaines; Agyagtáblák a tűzben; Kipusztuló galaxis; Egy könyv a feledésnek (versek)
Csiki László A kezdet vége
Lövétei Lázár László Papírszeletek (versek)
Bene Zoltán Kis, szerelmes történet
Tandori Dezső Juhász Ferencnek, 2007-ben; Pótdal, Ferencnek (II.); TD, Ferencnek, tovább; kafkai (III.); Magamnak „Nincs Kharón még!” (IV.); Ferenc, én… ! (V.) (versek)
Erős Ferenc Önéletrajz, napló, levelezés: analitikusok és páciensek önvallomásai
Tornai József Legyetek tökéletesek, mint…; Az Életfába vésem…; Mania in excelsis homo!; Mint hetven éve; A szürke puli; Öregség és kisgalambok; Öled előtt; Nem halhatok meg?; Kilenc; Vágóhíd; Megtarthatatlan; Pusztában semmi; Anyámban bíztam…; Egy katona-állat; Gyümölcsfa (versek)
Sárándi József Túlélési technika; Naponta; Digitális impulzusok; Népmese (versek)
Nagy Farkas Dudás Erika Döntetlen; (test nélkül); Az öreg háznál; Csábító; Élt 45 évet (versek)
Rapai Ágnes Utazás előtt; Már nem halok; Lakást eladni nem nagy ügy (versek)
Orosz László Hatvan éve
Szuromi Pál Macskasirató (Földi Péter festészetéről)
Zelei Miklós A nagy szovjet cirkusz (Egy nap Zoltai Károllyal)
Bence Erika A mai Jókai-értés (Az Erdély aranykora és a Dzsigerdilen)
Fazekas Sándor A Háygyerek (Háy János: Házasságon innen és túl)
Kolozsi Orsolya Egymást keresztező sorsok (Háy János: A gyerek)
Mezey László Miklós Az emlékállító (Sárándi József költészetéről)

Fekete J. József

Üdvözítő egyszerűség (Danyi Zoltán könyveiről)
Földi Péter festményei