Tartalom

39. évfolyam 2007. 12. szám
  125 éve született Kodály Zoltán
Pintér Lajos medalion (Kodály halála; a Katona-emlékműnél; Kodályt Illyés köszönti; egy rádióadásra) (vers)
Tóthpál József Kodály Zoltán és a magyarság sorskérdései
Móser Zoltán Mesében és fényben (Kodály Háry Jánosáról)
Albert Gábor Kodály szózata 1955-ben
Körber Tivadar Kodály műveinek irodalmi forrásai
Dobozi Eszter Kodály Zoltán tanulmányainak stílusáról
Bónis Ferenc Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus
Péteri Lóránt Zene, oktatás, tudomány, politika (Kodály és az államszocializmus művelődéspolitikája [1948-1967])
Heltai Nándor Tóth Lászlónak is köszönhető, hogy Kecskemét szívébe fogadta Kodály Zoltánt
Kéri Laura-Ittzés Mihály Kodály pedagógiájának és művészetének szolgálatában (Két beszélgetés Erdei Péter Liszt-díjas karnaggyal, a Kodály Intézet igazgatójával)
Berlász Melinda „Csak lélekben és gondolatban” (Veress Sándor Kodály-köszöntői az emigrációból)
Ittzés Mihály A népzenekutatás Kodály nyomdokain