Tartalom

40. évfolyam 2008. 2. szám
Győri László Tíz darab perc (vers)
Balázs Attila Kinek észak, kinek dél: a visszatért Délvidék
Szűgyi Zoltán Illanó szépség (Pillangóversek - versciklus)
Vári Attila Immaculata, avagy ki volt a szeplőtelen?
Cselényi Béla A biharpüspöki őrtorony; a wörthi-tó; A tébolydaromboló (versek)
Kőrösi Zoltán Szerelmes évek
Tandori Dezső Trio Montaigne (II. Hiányzás helye)
Ryszard Kapuœciński Lapidárium VI. (2. rész, fordította: Szenyán Erzsébet)
*** A líra/epika-(választó)vonalon (Zsávolya Zoltán 2007. őszi beszélgetése Petőcz Andrással)
Kerényi Ferenc Egy ősbemutató emléke (175 éve mutatták be Katona József Bánk bánját)
Tarján Tamás Sötét szájzugok (A Nagy Lajos-i szituáció)
*** Legenda Tóth Istvánról (Összegyűjtötte Albert Zsuzsa)
Ménesi Gábor A szenvedélyes olvasás kalandja (Fekete J. József: Mit ér az irodalom, ha magyar?)