Tartalom

41. évfolyam 2009. 6. szám

Buda Ferenc

Az a város; Az a mennybolt (versek)

Szálinger Balázs

Keserves; A fordított Madonna; Közétek dobva búcsúzom (versek)

Vári Attila

Vicinális

Tarnai László

Lélegzik a tanya (vers)

Buda Ferenc

Zám Tibor emléktáblája előtt

Gál Sándor

fázik az öregember; szárnyakat gondoltam karjaid helyére; hozván a végtelen üzenetét (versek)

 

 

Rigó Róbert

A német megszállás, a front átvonulása és az azt követő időszak Kecskeméten (Interjú Kovács Bálint református lelkésszel)

Ács Margit

Megrabolt szőlőtőkék, „kiszervezett” mezőgazdaság

 

 

Acél Zsolt

Elbeszélés és élettörténet Petőfi Sándor János vitéz című művében

Sipos Lajos

„Mindig lesz benne felfedeznivaló” (A Babits-recepcióról)

Bálint Ágnes

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben (Az Irgalom születése)

Fogarassy Miklós

Németh László és Mészöly Miklós levélváltása (Dokumentumközlések, kommentárokkal)

Kovács Krisztina

Az „önértelmezés kísérletei” (N. Horváth Béla: A líra logikája. József Attila)

Olasz Sándor

Idegen testünk (Závada Pál regénye)

Fehér Zoltán

„Életében megtette kötelességét, gyarapította nemzeti értékeinket” (Néprajzi gyűjtések a Duna-Tisza közén. Sztrinkó István hagyatéka alapján írta és sajtó alá rendezte Szabó László)

 

 

 

40 éves a Forrás