Tartalom

 

41. évfolyam
2009. 7-8. szám
Gyáni Gábor
A 20. század mint emlékezeti „esemény”
Füzi László
Mozgások, fejlődések, ütközések, átalakulások a huszadik században
Lengyel András
A modernitás kibontakozása és törései (A magyar kultúra mélyszerkezetének átalakulása a 20. század első felében)
György Péter
A Lenin-emlékmű Londonban
Konrad Sutarski
Katyń (Fordította: Szenyán Erzsébet)
A. Sajti Enikő
Egy kommunista káder a külügyben 1945–1948: Rex József
Tóth Balázs Zoltán
A kamera fegyver (Bevezető a fotográfiák elé)
Ö. Kovács József
Kinek a történelme? (Jelenkortörténeti szövegtöredékek és társadalmi önismeret)
Zelei Miklós
Saját idő (Előszó A kettézárt falu német kiadásához)
Dávid Gyula
Az én huszadik századom (Száz esztendő tíz pillanatképben)
Tandori Dezső
Század-szépírás (2008)
Bombitz Attila
AEIOU, avagy a XX. század utolsó világai (osztrák pastich)
Pataki Ferenc
A rendszerváltás fénye és árnyéka
Sándor Iván
Huszadik századunk
 
***
Szociofotók a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből
Heltai Csaba
fotója
Tandori Dezső
rajzai