Tartalom

 

41. évfolyam
2009. 9. szám
Tandori Dezső
Pontversek (versciklus)
Buda Ferenc
Világ, világom (részlet egy készülő önéletírásból)
Szepesi Attila
Emlékdal; Schubert-noktürn (versek)
Sumonyi Zoltán
Beírtak engem mindenféle könyvbe; Csomagold be mind… (versek)
Varga Imre
„Őskori s vadon érzékiség”; Rosamunda beírásai (versek)
Dobás Kata
Az átdolgozások „hasznáról és káráról”
Mózes Huba
Az Erdélyi Helikon és a Nyugat
Bíró-Balogh Tamás
Ilia Mihály szakirodalmi bibliográfiájához
Kántor Lajos
Hálót fonunk… (részlet a Barátom a malomban. Négykezes Csiki Lászlóval című könyvből)
Szuromi Pál
Üdvözlégy sötétség (Az árnyak nyomdokain)
Iványosi-Szabó Tibor
Ötödfél évszázad szellemi öröksége egy városközpontban
Temető Krisztina
A megszakíthatatlan folytonosság (Berniczky Éva Méhe nélkül a bába című regényéről)