Tartalom

 

41. évfolyam
2009. 10. szám
Lövétei Lázár László
Ötödik ecloga (vers)
Buda Ferenc
Világ, világom (részlet egy készülő önéletírásból)
Petőcz András
Látástól másnapi látásig (vers)
Király Odett
A mondatok is; Képlet; A befejezés esélye (versek)
Maróti Egon
Szilánkok
Győri László
Csalogány (vers)
Kabdebó Lóránt
A huszadik századi magyar költészet nagy pillanatai
Oláh-Gál Róbert
Adalék a Bolyai-levelek történetéhez
Kőrössi P. József
Nagy tűzhányók voltak bennem (beszélgetés Lovas Ildikóval)
Beke József
Monumentális élet és életrajz (Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete)
Fekete J. József
Jegyzetek a hátlapon (Szentkuthy Miklós: Pendragon és XIII. Apolló)
Fazekas Sándor
Kommentár egy novelláskötethez (Latzkovits Miklós: Laboda)
Kovács Krisztina
A kritika terhe (Nagy Boglárka: Vándorló történetek)
Sándor Iván
Olasz Sándor hatvanéves
Bahget Iskander
Veránkai képek (fotósorozat)
  A Nagy Gáspár Alapítvány felhívása