Tartalom

 

41. évfolyam
2009. 12. szám
Juhász Ferenc
Egyszerű Történelem (vers)
Ferdinandy György
A ház
Buda Ferenc
Bal-jobb; Tor(zó); Őszi derű (versek)
Németh István
Mini(mális) próza
Térey János
„Áthelyeztek a huszadik századhoz” (vers)
Markó Béla
És hányszor még?; Kézbe vesz s belénk olvas; Kihűlő kertünk; Sötétedünk mi is; Bent a mindenség (versek)
Olasz Sándor
Regény a 20. században – a 20. század a regényben
Bombitz Attila
Sztyepan Pehotnij feltámadása (Kommentárok és jegyzetek Baka István életműkiadásához)
Gömöri György
Lapok egy hosszú barátság történetéből
***
Dunapataj a történelem fókuszában (Közreadja Kiss Gy. Csaba)
Kincses Károly
Fényképészmester vagyok én, barátom, ennél a címnél soha nem vágytam többre (Beszélgetés Bérci Lászlóval)
Mohai V. Lajos
Regényvárosok (Bekezdések Bánki Éva prózaírásáról)
Bérci László
fotói (A Magyar Fotográfi ai Múzeum gyűjteményéből)