Tartalom

 

42. évfolyam
2010. 1. szám
Utassy József
Csönd hull; Csoda kell (versek)
Patak Márta
Egy kuplét, nagyságos asszonyom?
Tornai József
Haraszti, Némedi, 1943; Ó, testvérem!; Az egyik utolsó ének; De kitől kérdezem? (versek)
Miklya Luzsányi Mónika
Farkasidő
Tandori Dezső
Állítólag rohan (vers)
Buda Ferenc
Derű – ború (Tűnődések fehérről, feketéről)
Miskolczy Ambrus
A nyelvújítási viták metapolitikája (Kazinczy az egyéni szabadságért)
Alföldy Jenő
A modern Petőfi
Simoncsics Péter
Ulisszes
Orosz László
Katona – Kecskemét (III. A huszadik század első fele)
Szuromi Pál
Fehérlő fényözönben (Tóth Menyhért emlékezete)
Szabó Gábor
Hamiscsőd és anyaghiba (Petri György hiánypoétikája)
Fried István
„Két végtelen között a név…” (Tandori-próza, versből kibontva: Nat Roid, „…de maradj halott”)
Demény Péter
Séta a töprengő terekben (Poszler György: Az eltévedt lovas nyomában)
Ménesi Gábor
Minden titok mögött újabb titkok vannak (Sándor Iván: A várható ismeretlen)
Bögre Zsuzsanna
A „hazatértek” emlékezete (Tóth Ágnes: Hazatértek. A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete)
Roskó Gábor
rajzai
Szabó Tamás
rajzai
Eszik Alajos
grafikái