Tartalom

 

42. évfolyam 2010. 9. szám
Lövétei Lázár László
Hatodik ecloga
Dobás Kata
Arany unalom (Az unalom költői hagyományának továbbélése Lövétei Lázár László költészetében)
Veress Miklós
Ködsorsúak (versciklus)
Villányi László
Lőrinczy Huba; Parancs János; Baránszky Laci; Dávid atya (versek)
Ferdinandy György
A madárhanggyűjtő magánya
Szepesi Attila
Hideg csillagok; Vándordal (versek)
Győri László
A falu hangjai; A rossz liszt; Tátorján (versek)
Buda Ferenc
Derű – ború (Tűnődések fehérről, feketéről III.)
Orosz László
„Feő Fiskalis Katona József fiam” (A Bánk bán költője az apja szemével)
 
Faludy György centenáriumára
Fried István
Egy évszázad Faludy Györggyel
Gömöri György
A százéves Faludyról, több szemszögből és olvasatban
Füzi László
Az egyéniség gazdagsága
   
Borsodi L. László
„Sátán és Isten foglya” (A költői képek mint világértelmező alakzatok Baka István költészetében)
Bence Erika
Egy (még) névtelen műfajtípus jelenléte (Márton László, Schein Gábor és Vasagyi Mária regényírásáról)
Kelemen Lajos
Képekbe áttett sorstöredék (Fenyvesi Ottó: Némely részletek)
Tóth Csilla
Csáth-értelmezések (Hózsa Éva: Csáth-allé és kitérők)