Tartalom

 

43. évfolyam
2011. 1. szám
Sándor Iván
Lánc, lánc, eszterlánc (regénynapló)
***
Mindig a múltunkon járunk (Sándor Ivánnal beszélget Ménesi Gábor)
Zalán Tibor
Nap-szilánkok (vers)
Egressy Zoltán
Szaggatott vonal
Balla D. Károly
Sokadik ősz; Kihűlőben (versek)
Patak Márta
Meddig lesz
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov verseiből (versciklus)
Lengyel András
A „kifordult tény”: egy modernitásalakzat geneziséhez (Kosztolányi, Cholnoky Viktor és A Hét)
Csapody Tamás
Abdai exhumálási jegyzőkönyvek
Botka Ferenc
A befejezetlen Felelettől – a Nikiig és a proteszt-novellákig (Jegyzetek Déry Tibor 1945 utáni levelezés-köteteinek szerkesztése közben)
Müller Rolf
Célkeresztben a Forrás (Kísérlet egy állambiztonsági történet rekonstrukciójára)
Tóth Csilla
A szöveg mint tárgy (Vizualitás, narráció és társadalmi reprezentáció Márai Sándor Bolhapiac című kötetében 1934, 2009)
Tóth Csilla
Székely-Kovács Olga (1900–1971)
Olasz Sándor
Kisprózák (Zalán Tibor: Göncölszekér)
Turi Tímea
Nyomoz utána (Sándor Iván – Féner Tamás: Hamlet visszanéz. Gábor Miklós arcai, szerepei)
Fekete J. József
Az illúziólét konkrét tapasztalata (Dreff János/Tóth Dezső: Az utolsó magyartanár feljegyzései)
Doncsev Toso
Példa és jelkép (Lőrincz Csaba: A mérték)
Hevesi Andrea
Kőszeghy Péter újabb könyve Balassi Bálintról
Pályázati felhívás
Székely-Kovács Olga
grafikái