Tartalom

 

43. évfolyam
2011. 2. szám
Szlukovényi Katalin
Egy ornito-poétikai megfigyelés; Időjárás (versek)
Kontra Ferenc
Vándorok
Jónás Tamás
Töredék; Jegyzik az álmokat (versek)
Turai Laura
Olvadás; Mandolinomon a hangok; Amicizia; Tisztás (versek)
 
Hetven éve született Gion Nándor
Kabdebó Lóránt
Kárókatonák a megdicsőült éjben (Életkeresés köd-országban Gion Nándor szövegei segítségével)
 
Rex József
A Magyar–Jugoszláv Társaság története (1945. október – 1949 vége) (Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő)
Kántor Lajos
A szégyen éveiből
Szerdahelyi Zoltán
Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel
Szuromi Pál
Árnyéklények (Diószegi Balázs művészete és albuma)
Olasz Sándor
„Három bűnösök” (Móricz Zsigmond 1924–1925-ös naplója)
Sipos Lajos
„…az eltűnt egész (és rész) nyomában…” (Olasz Sándor: Magány és társaság között. Tanulmányok, kritikák)
Pavlovits Miklós
Tisza táji piktúra – Szuromi Pál nézőpontjából
Diószegi Balázs
művei