Tartalom

 

43. évfolyam
2011. 6. szám
Buda Ferenc
24 haiku
Halasi Zoltán
Gyerekmentés
Tandori Dezső
„Egyáltalán” – és konyhája
Harkai Vass Éva
Naplóversek (versciklus)
Podmaniczky Szilárd
Lebegés
Péter Márta
a legmélyebb; a másik part; csak állt; Gandan; lassul a kifelé; (ott); szélfútta; szépen; úgy (versek)
 
Száz éve született Bibó István
***
„Az is csinál valamit, aki valami komolyat ír” (Beszélgetés ifj. Bibó Istvánnal – az interjút készítette Ménesi Gábor)
Balog Iván
„Békecsinálók könyve” (Fasizmus és antiszemitizmus – mint hisztéria)
Kabdebó Lóránt
A mitikusságnak megtépett foszlányai és a Költő Agya (Nyolcvan éve jelent meg a Fekete kolostor)
Mózes Huba
„Szelíd hárfával siratlak” (Ismétlésalakzatok és aranymetszés a dsidai versépítésben)
Kabán Annamária
Versépítő intertextualitás (József Attila-maszkok Kovács András Ferenc-költeményekben)
Bányai Éva
Utazások a másságban (Más[ság]képek Selyem Zsuzsa 9 kilójában)
 
Tóth Csilla
Történeti tudatregény (Spiró György: Tavaszi Tárlat)
Sümegi György
A Képíró Bölcs remekművei magángyűjteményekben (Pap Gábor: Nem múló, szent összhang. Tóth Menyhértről – magunk között)