Januári számunk tartalma

 

45. évfolyam
2013. 1. szám
Sándor Iván
A hetedik séta a fikció erdejében
Pomogáts Béla
Rekonstrukció és parabola (Sándor Iván: A futár)
Gyáni Gábor

1914 – a „szokásos idő” jele (Sándor Iván: Az éjszaka mélyén 1914)

 

Buda Ferenc

Rémálom I., Rémálom II., Rímuralom; Ni; Négysorosok; Világtöredékek; Ennyi (versek)

Sigmond István

Ünnep van mindenütt: a mennyben, a földön, a föld alatt

Aczél Géza

(szino)líra (versciklus)

Vári Attila

Nappali holdfény (Klenódium)

Jenei Gyula

Olló (vers)

Michal Glowinski

Negyedóra a cukrászdában (fordította: Gömöri György)

Tőzsér Árpád

Varjak az Akasztóhegyen (Naplójegyzetek 2002-ből)

 

Dávid Gyula

Az Erdélyi Helikon a negyvenes években

 

90 éve született Schéner Mihály

Dobos Marianne

Interjúk Schéner Mihállyal (Mennyből az angyal a földön és az égben)

 

Schéner Mihály grafikái