Decemberi számunk tartalma

 

45. évfolyam 2013. 12. szám

Tandori Dezső

Vokabuláré (versciklus)

Szepesi Attila

WS-szonettek (versciklus)

Pomogáts Béla

Emlékezés Weöres Sándorra

Dobozi Eszter

Mindenségedben…; Rendszereidben (versek)

Markó Béla

Ars poetica Velencében; Szerelem Velencében; Alkatrészek; Egy test kitárva; Határvonalak; Séta Antibes piacán (versek)

Sigmond István

Aki isteneknek áldozik, nem csupán az úrnak, megölettessék (Mózes II. könyve)

Bogdán László

Vaszilij Bogdanov: A hiúság zsibvására (versciklus)

Lázár Bence András

A rúzsért cserébe; Ádvent; Súlyos tájak (versek)

Nyerges Gábor Ádám

Ne légy kedves; Elfordítod; Szakadjon; Könnyebben költözik (versek)

 

 

Iványosi-Szabó Tibor

A sajátos tolerancia (A mezővárosi közösség formálódása Kecskeméten a kora-újkor első századaiban)

Lengyel András

Egon Schiele, avagy a bécsi modernizmus strukturális disszonanciái (Egy kiállítási katalógus margójára)

Kovács Krisztina

Az utazás metaforái, kimozdulás és gyarmatosítás (Hunyady Sándor amerikai témájú írásai, a hajó motívuma Hunyady kisregényében)

Fekete J. József

Misztérium és humor (A tanulmányíró Szentkuthy Miklós)

Mózes Huba

Kő kövön omlik (Metrumok, szövegrészek, belső arányok versépítő intertextualitása Kovács András Ferenc költeményeiben)

 

 

Kolozsi Orsolya

Pontos, kerek kis világok (Darvasi Ferenc: Elválik)

N. Horváth Béla

Az írástudók árulásai (Veres András: Kosztolányi Ady-komplexuma)

 

 

 

Tandori Dezső grafikái