Februári számunk tartalma

 

46. évfolyam 2014. 2. szám

Juhász Ferenc

Kecskeméti beszéd (vers)

Kabdebó Lóránt

A látható mindenségben élni (A 85 éves Juhász Ferenc költészetéről)

Harkai Vass Éva

Naplóversek (versciklus)

Márai Sándor

Ulysses Vasárnapi Krónikája (1951. október 21., 1951. október 28., közreadja: Mészáros Tibor)

Fried István

Médium, technika, esemény Márai Sándor prózaverseiben

Mészáros Tibor

Visszhangos vers (Márai Halotti beszédének utóéletei)

Utassy József

Csak én, egyedül…; Születésnapi ajándék-szonett; ***; Elutazás; Utóirat (versek – közreadja: Utassyné Horváth Erzsébet)

Füzi László

Az idő keresése (II.)

Oravecz Péter

Válasz-vonalak; Idegenek (versek)

Lengyel András

Irodalom, marginalitás, rendszerkritika (Egy paradigmatikus eset: Lakatos Péter Pál „története”)

Schrammel Imre

A betű költészete (Roswitha Geyer kiállításáról)

Gajdó Ágnes

„…halk szavú ember volt” (Baka István és az előszállási Kincskeresők)

Turai Laura

Csíksomlyó öröme (Medgyesy S. Norbert: a csíksomlyói ferences misztérium-drámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere)

 

 

 

Roswitha Geyer kerámiái (Szelényi Károly és Schrammel Imre fotói)