Októberi számunk tartalma

 

46. évfolyam 2014. 10. szám

Podmaniczky Szilárd

Altatódal (vers)

Tornai József

Apám

Maurits Ferenc

Arcversek (Vázlatok egy mappához)

Ladik Katalin

Kerub (Részlet a Vadhús című készülő regényből)

Turai Laura

Zsoltárok (vers)

Gál Soma

Iszapcsinálók; Hó; Szerencsejáték

Zelei Miklós

Kórbonctan

Ferdinandy György

Lábjegyzetek V.

Darvasi Ferenc

„Ő volt a legnagyobb hatással rám” (Beszélgetés Vathy Zsuzsával Mándy Ivánról)

 

 

Novák László Ferenc

A magyar településrendszer hungarikuma (A Három Város)

Beke József

Bonyodalmak az Arany-versszövegek és –magyarázatok körül

Gömöri György

Békássy Ferenc és az orosz irodalom

Büky László

Karinthy-groteszkek nyomában

 

 

A. Gergely András

Történetek nyoma, terek világa, mindennapok értelmezései

Pósa Zoltán

Egy bolgár vallomásai (Doncsev Toso „breviáriumáról”)

Alföldy Jenő

Irodalmunk végvára Délvidéken (Pintér Lajos: „Gyűjtsd a termést kalangyába” – a Kalangya története)

 

 

 

Maurits Ferenc grafikái (16 színes vázlat az Arcversekhez)