Januári számunk tartalma

 

47. évfolyam 2015. 1. szám

Sándor Iván

(Meg)érintések

Térey János

Találd meg a kiutat! (vers)

Zelei Miklós

Hajléktalanok; Bank; Bakancsrét; A franciaországi változásokra

Pintér Lajos

Március: ütlegek ünnepe; [Mert ez a hazám]; soha; a csavargó monológja; soroló (versek)

Péter Márta

talvisota / téli háború (vers)

Novák László Ferenc

Az alföld szülötte Petőfi és Nagykőrös

Báthori Csaba

A vesztes igazsága (Tompa Mihály: Ikarus)

Fenyvesi Ottó

Modern folklór (vers)

 

 

***

„Én a földből élek…” – Interjú Czár Jánossal Tóth Menyhértről (Az interjút Rigó Róbert készítette)

Füzi László

A miskei Antheusz (Gondolatok Tóth Menyhértről)

 

 

Szepesi Attila

Sárkereszt (Pintér Lajos új versei, Schrammel Imre kerámiái)

Lengyel András

A jelaktusok elmélete (Szívós Mihály könyvéről)

Gyáni Gábor

A történelemnek kiszolgáltatva (Rigó Róbert: Elitváltások évtizede Kecskeméten, 1938–1948)

Bárth János

A hajósi svábok dicsérete (Bereznai Zsuzsanna – Schőn Mária: A hajósi svábparasztság mentalitása)

 

 

 

Tóth Menyhért festményei magángyűjteményben (Marton László fotói)