Áprilisi számunk tartalma

 

47. évfolyam 2015. 4. szám
Juhász Ferenc Dal-szavak (vers)
Buda Ferenc A világ folytatása (Az ország köldökén)
Petőcz András Pathosz, az őrült; Levél Pathoszhoz; Ethosz imádkozik (versek)
Füzi László Elakadások (II. rész)
Tandori Dezső Lapozás (vers)
Fried István A legfeleslegesebb(?) ember (Sztyepan Trofimovics – Dosztojevszkij – Turgenyev)
Bogdán László Vaszilij Bogdanov: A színtelenség fövenyén (vers)
Borián Elréd Új Balaton (vers)
Orosz István Ez az öngyilkos bálnák strandja; Mely évszázad elfelejtett (versek)
A. Sajti Enikő „A nemzeti lelkiismeret őrállója” (Cseres Tibor: Hideg napok és a „ még hidegebb napok”)
Kelemen Lajos Az irodalmi ismeretlen iksz (Gy. Szabó András: Legenda ez is)
Sümegi György „Éltem és művész voltam” (Telcs Ede szobrász visszaemlékezései)
   
  Orosz István grafikái