Novemberi számunk tartalma

 

48. évfolyam 2016. 11. szám
  225 éve született Katona József
Péterné Fehér Mária Kecskemét Katona József korában
Szilágyi Márton A gyilkos szabad (Katona József: Bánk bán)
Fried István „Nemzeti” dráma(?) – hatékony(?) intrikussal (Újraolvasva a Bánk bánt)
Hermann Zoltán Idegenek (Katona József és Kisfaludy Sándor Bánk-drámájáról)
Beke József Tiszteletkörök a Bánk bán körül
Sümegi György Katona József-arcmások: évfordulók között és után
Orosz László Két filmes vallomás (Katona József nyomában; Kettőség az életemben)
   
  A 80 éves Buda Ferenc köszöntése
Buda Ferenc A Város; Járok csak körbe körbe; Számvetés (versek)
Alföldy Jenő „Szólásért való ének”
Dobozi Eszter Difongusaik zenéltek (vers)
Tarján Tamás Betűk, születésnapra
Gálfalvi György „Merre tart e rongy világ?”
Lövétei Lázár László Születésnapi episztola-féle (vers)
Molnár Vilmos Minimál mesék II.
Fekete Vince Kondenz (vers)
Pintér Lajos két mese (vers)
Füzi László A tudós költő (Két történet Buda Ferenc nyolcvanadik születésnapjára)
Takács Melinda Eva Liszina: Egy darab kenyér (Egy csuvas novella magyarra fordításának tapasztalatai)
   
  Bahget Iskander fotója