Decemberi számunk tartalma

 

48. évfolyam 2016. 12. szám
Mohai V. Lajos „A szív nem ráncosodik” (Közelítés egy Esterházy-„útirajzhoz”)
Szabó Gábor EP, egy konzervatív posztmodern
Füzi László Egy nap leírása
Zalán Tibor Hullámverés (vers)
Tolnai Ottó Két esszé (Gogol halála; Bojan Bem)
Dobozi Eszter Nem ez ma már az emlék; Legenda lettél; Ki készülődik innen (versek)
Kontra Ferenc Szirmok tükörképe
Báthori Csaba Orfeusz, Odüsszeusz; Nincs part többé; Paradoxonok; Egy svájci tónál (Zug); Decemberi számvetés (versek)
Pécsi Györgyi Formaváltás, új identitás (Szilágyi Domokos: Bartók Amerikában)
Pomogáts Béla Erdélyben és Európában (Lászlóffy Aladár költészetéről)
Juhász Antal Életmód és művelődés a mórahalmi tanyákon 1968-ban
Illyés Mária Fikció, de nem regény
Smid Bernadett Eleven emlékek (Kothencz Kelemen szerk.: Határjelek és hagyásfák)
   
  Bahget Iskander fotósorozata